Onze Club

 

Op  26 augustus viert beugelclub "Ons Plezier" het 60-jarig bestaan. Velen  feiten uit de rijke clubhistorie passeerden de revue en waarschijnlijk  zullen net zovele feiten door ons zijn vergeten. Aan de 'zijlijn' wordt  elke week flink gediscussieerd over de te voeren tactiek, want dit  spelletje is meer dan alleen de bal door de ring gooien, en vaak worden  daarbij herinneringen opgehaald van hoe het in vroegere tijden werd  gespeeld. Veel van deze herinneringen gaan verloren, maar in de toekomst  zullen hiervoor weer vele nieuwe herinneringen in de plaats komen.  Beugelclub ‘Ons Plezier’ heeft binnen de beugelsport en in de eigen  gemeenschap een vaste plek weten te verwerven en zij zal er alles aan  doen om deze plek te behouden of zelfs te versterken.

 

De  eerste aanzet tot het invoeren van de beugelsport in Hegelsom werd in  1937 gegeven door pastoor L. Debeye, die in het kerkdorp een  patronaatsgebouw met twee beugelbanen liet bouwen. Maar pas in 1939,  nadat de plaatselijke voetbalclub ter ziele was gegaan, konden de banen  worden voltooid. De houten omheining van het voetbalveld kon voor de  beugelbanen worden gebruikt.


Gedurende  de oorlogsjaren dienden de beugelbanen als evacuatiecentrum, terwijl  meteen na de wereldbrand de Engelse bevrijders er onderdak vonden. Na  het vertrek van pastoor Debye naar Horst in 1945 namen enkele jongeren  het initiatief om te gaan beugelen. De animo was groot en al vrij snel  werd er besloten om een beugelclub op te richten. In het  oprichtings-bestuur namen zitting de heren G. Teeuwen, voorzitter; G.  Lenssen, secretaris-penningmeester; de heren J. van Enckevort, Fr.  Stappers, H. Verdellen en als geestelijk adviseur pastoor van Gasselt.  De oprichtingsvergadering dateert van 15 juli 1946.